Trumman Sportfiske Trumman - Kundvagn


HJÄLPSIDA

"Trumman Kundvagn" är till för dig som kund, du kan nu enkelt och smidigt beställa varor samtidigt som du surfar runt på våra sidor. På den här sidan får du hjälp och förklaringar om vad de olika textfälten, knapparna och länkarna har för funktion.

Denna hjälpsida är upplagd i sex steg:

  1. Lägga varor i kundvagn

  2. Kundvagnen

  3. Ändra antal eller ta bort varor

  4. Kassan

  5. Felmeddelanden

  6. Orderbekräftelse
Steg 1.     Lägga varor i kundvagn

På varje sida där varor kan läggas i kundvagnen finns knappen "Lägg i korg".

Exempel 1
Benämning Pris Kundvagn           Exempel på frågetecknet - länk till hjälp
Varuexempel 1 50:- Exempel på textfältet "Antal", knappen "Lägg till" och ikonen "Gå till kundvagn"
Varuexempel 2 75:- Exempel på textfältet "Antal", knappen "Lägg till" och ikonen "Gå till kundvagn"
Detta är ett exempel


I exempel 1 kan du se fyra element som ingår på alla sidor där varor kan läggas i kundvagnen. Dessa fyra element är:

Exempel på frågetecknet - länk till hjälp Frågetecknet som är en hyperlänk och tar dig till den här sidan.
Exempel på textfältet "Antal" Textfältet där du kan skriva in det antal av varan du vill lägga i kundvagnen.
Exempel på knappen "Lägg till" Knappen "Lägg i korg". Lägger till det antal som står i textfältet av varan i kundvagnen.
Exempel på ikonen "Gå till kundvagn" Kundvagnsikonen som är en hyperlänk och tar dig till sidan som visar innehållet i kundvagnen.Steg 2.     Kundvagnen

När man klickar på knappen "Lägg i korg" läggs varan eller varorna (beroende på vilket antal som valts) i kundvagnen och sidan som visar innehållet i kundvagnen öppnas.
I exempel 2 har 1 st "Varuexempel 1" och 2 st "Varuexempel 2" lagts i kundvagnen.

Exempel 2
Exempel på innehåll i kundvagn


Ifall man inte har lagt till några varor och använder kundvagnsikonen (Exempel på ikonen "Gå till kundvagn") visas en tom kundvagn (exempel 3).

Exempel 3
Exempel på innehåll i kundvagn


Steg 3.     Ändra antal eller ta bort varor

På sidan som visar innehållet i kundvagnen kan man ändra antal eller plocka bort varor ur kundvagnen.
För att ändra antal skriver man bara in det antal man vill ha och klickar sedan på knappen "Räkna om". Vill man ta bort en vara helt skriver man antalet 0 (noll) och klickar sedan på "Räkna om".

Exempel på knappen "Räkna om" Räknar om priserna i kundvagnen efter att man ändrat antal.


Vidare finns det fyra länkar:

Ikonen "Fortsätt handla" Fortsätt handla. Länken tar dig tillbaka till butiken.
Ikonen "Gå till kassan" Gå till kassan. Länken tar dig till kassan.
Ikonen "Töm kundvagn" Töm kundvagn. Denna länk tömmer kundvagnen.
Ikonen "Hjälp" Frågetecknet tar dig till den här sidan.


Steg 4.     Kassan

När du kommer till kassan visas vilka varor du har i kundvagnen. Är du fortfarande inte klar med dina inköp kan du använda länkarna [TILL BUTIKEN] eller [TILL KUNDVAGNEN].

I annat fall måste du skriva in dina adressuppgifter i formuläret. Fälten med asterisk (stjärna *) är obligatoriska och måste fyllas i. Se exempel 4.

Exempel 4
Exempel på beställningsformulär


För att slutligen skicka beställningen klickar du på knappen "SKICKA BESTÄLLNING".Steg 5.     Felmeddelanden

Om du händelsevis skulle missa att fylla i något av de obligatoriska fälten får du ett felmeddelande som påvisar vari felet ligger (exempel 5).

Exempel 5
Exempel på felmeddelande


Vidare får du även ett felmeddelande om du skickar en beställning utan att ha några varor i kundvagnen (exempel 6).

Exempel 6
Exempel på felmeddelande


I dessa felmeddelanden är du hänvisad till din web-browsers bakåt-knapp (exempel 7).

Exempel 7
Bakåt-knapp i Internet Explorer

MSIE bakåt-knapp


Steg 6.     Orderbekräftelse

Om beställningen är korrekt ifylld visas slutligen en sida med en specifikation över vad du beställt (exempel 8). Samtidigt skickas en orderbekräftelse till dig via e-post.

Exempel 8
Exempel på specifikation
[ TILL BUTIKEN ]    [ TILL KUNDVAGNEN ]


Trumman Sportfiske

trumman@lef.se

Copyright © 1999-2019 John Engström, Trumman Sportfiske. Alla rättigheter förbehållna.